เครื่องบรรจุ - Packing system, Packaging unit, Filling unit เครื่องแพ็คอัตโนมัติ เครื่องบรรจุอัตโนมัติ

Packing system, Packaging unit เครื่องแพ็คอัตโนมัติ เครื่องบรรจุอัตโนมัติ

Packing system and Packing Machine can be with counting unit, weighing bucket and sealing unit. Many application including bag-packer for tea, seed, rice, bean, liquid, paste, powder, plastic parts, screw and bolt, nut and bolt, etc. The packing material can be filter paper, laminated film, aluminum foil, aluminum bags, heat-sealed plastic bag and other heat-sealing packaging materials.

ตัวอย่างวีดีโอ VDO as below.

เครื่องแพ็คอัตโนมัติ เครื่องบรรจุอัตโนมัติ เครื่องบรรจุ เครื่องบรรจุชิ้นงาน บรรจุเครื่องแกง บรรจุของเหลว เครื่องแพ็คถุง - Packing System

เราสามารถผลิตระบบอัตโนมัติครบวงจรทั้งระบบของการป้อนและการนับสำหรับเครื่องบรรจุ เครื่องแพ็คและเครื่องซีล เครื่องบรรจุอัตโนมัติ ระบบเติมไนโตรเจน ระบบซีลสุญญากาศ เครื่องซีลฝา เครื่องซีลขวด เครื่องซีลสุญญากาศ เครื่องบรรจุของเหลวแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ เป็นต้น

packing machine tsfeeder 3 packing machine tsfeeder 2

Sample video – Packing system

 

เครื่องบรรจุของเหลวแบบกึ่งอัตโนมัติ - Semi-Automatic liquid filling equipment
ตัวอย่างวีดีโอ - Sample VDO as below.

  • Hits: 2769
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.tsfeeder.com
Mobile: +66-81-4466153
Copyright © 2005-2017 -TSfeeder Company Limited - All Rights Reserved